19R

Aktualności

RZEKI

Regulamin sklepu internetowego na stronie www.19rivers.com określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez firmę z siedzibą w Łodzi, adres:  ul. Wólczańska 226/100U, 93-005 Łódź), NIP 7252316433, zwaną dalej “Sprzedawcą”, za pośrednictwem Sklepu dostępnego pod adresem www.19rivers.com

Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z sprzedażą prowadzoną w Sklepie jest Sprzedawca.

Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają:

Regulamin- niniejszy Regulamin sklepu internetowego, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U. Nr 144, poz,204 ze zm.)
Sprzedawca:  Fundacja „19 Rzek” ul. Wólczańska 226/100U, 93-005 Łódź), NIP 7252316433
Kupujący: osoba, która realizuje procedurę zakupu w Sklepie i akceptuje jego regulamin.
Sklep: sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem: www.19rivers.com , kontakt telefoniczny: +48 783 081 091 w dni robocze od godz. 9.00 do 15.00; kontakt mailowy: nineteenrivers@gmail.com
Zamówienie: ogół towarów umieszczonych przez Kupującego w Koszyku
Dni robocze: całodobowo

 1. Wstęp
 1. Sklep, prowadzony przez Sprzedawcę, umożliwia zakup towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) pod adresem internetowym www.19rivers.com i adresem nineteenrivers@gmail.com,  telefon +48 783 081 091 .
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta internetowego Sklepu, zasady dokonywania elektronicznego składania zamówienia oraz zasady zawierania umów sprzedaży dostępnych produktów w Sklepie.
 1. Zasady korzystania ze Sklepu
 1. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci internetowej.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej poprzez informatyczne oprogramowanie Sklepu.
 3.  Warunkiem technicznym do korzystania ze Sklepu jest dostęp do sieci Internet z wykorzystaniem najpopularniejszych przeglądarek internetowych w aktualnych wersjach (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera, Safari) oraz włączonej obsługi plików cookies.
 4. Kupujący przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu obowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji.
 5. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie Sklepu znajdują się informacje o właściwościach produktów, w tym o jego cenie. W przypadku wydawnictw książkowych każdy produkt posiada dodatkowo szczegółowy opis, nazwę wydawcy, rok wydania oraz numer ISBN.
 6. Wszystkie ceny są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 7. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana przez Sprzedawcę w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 8. Ceny zamieszczone przy oferowanych towarach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 9. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia z uwzględnieniem kosztów przesyłki jest prezentowana w podsumowaniu zamówienia po uprzednim wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.
 10. Ceny podane w Sklepie są ważne tylko w ofercie internetowej i nie obowiązują dla księgarni stacjonarnej Sprzedawcy.
 11. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji.
 12. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji Sprzedawca zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu). Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji.

III. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień na towary w następujący sposób:
  a) na stronie Sklepu (online), korzystając z procedury składania zamówienia;
  b) pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienia zawierające wskazanie wybranych towarów na adres www.19rivers.com .
 2. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 9-15.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki
 4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru towarów w Sklepie, a następnie przejść do „Koszyka”, klikając odpowiednią ikonę, i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.
 5. Klient podczas składania zamówienia określa sposób płatności oraz dostawy.
 6. Dostępne sposoby płatności to: płatność gotówką przy odbiorze osobistym; szybki przelew elektroniczny (obsługiwany przez bramkę płatniczą Mbank lub Paypal); karta płatnicza (Paypal).
 7. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską lub Pocztę Polską.
 8. Dostawa produktów odbywa się w sposób wybrany przez Kupującego w zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku.
 9. Złożenie zamówienia następuje przy pomocy kliknięcia ikony „Kupuję i płacę” po uprzednim zaprezentowaniu podsumowania zamówienia.
 10. Po złożeniu zamówienia poprzez kliknięcie ikony „Kupuję i płacę” Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep pocztą elektroniczną na adres mailowy podany podczas rejestracji. Po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Umowa zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Kupującego zamówieniem.
 1. Realizacja umowy
 1. Zamówienia realizowane są w kolejności ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów magazynowych Sklepu
 2. Zamówienie jest realizowane na adres podany przez Kupującego w zamówieniu jako adres dostarczenia przedmiotu zamówienia lub w przypadku zamówień z odbiorem w siedzibie Sprzedawcy w księgarni stacjonarnej najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia (wtorek – piątek 12.00–19.00).
 3. Termin realizacji pozostałych zamówień zależy od miejsca dostawy Produktu, przy czym standardowo nie przekracza on 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 4. Zmian w zamówieniu dokonywać można poprzez kontakt – mailowy (pod adresem nineteenrivers@gmail.com) lub telefoniczny (pod numerem +48 783 081 091  ).
 5. O braku w magazynie jakiegokolwiek zamówionego towaru Sklep powiadamia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Sklep realizuje wysyłki poza granice Polski. Istnieje możliwość wystawienia faktury w obcej walucie (euro) i w wersji anglojęzycznej. Koszt przesyłki jest w takim przypadku wyższy niż na terenie kraju i ustalany zgodnie z cennikiem przesyłek zagranicznych Sklepu.
 1. Odstąpienie od umowy
 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy, aby oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący wysłał do Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 3. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną przy wykorzystaniu formularza, o którym mowa w ust. 1 lub przesłać wydrukowany i wypełniony formularz pocztą tradycyjną.
 4. Produkty przeznaczone do zwrotu Kupujący powinien odesłać do Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy, na adres: emailowy: ninetennrivers@gmail.com, z dopiskiem „e-sklep – zwrot”. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem tego terminu.
 5. Sprzedawca nie odbiera od Klienta Produktów przeznaczonych do zwrotu.
 6. Bezpośredni Koszt odesłania przez Kupującego Produktów przeznaczonych do zwrotu ponosi Kupujący.
 7. Sprzedawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy dokonuje zwrotu dokonanych przez Kupującego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu podlegającego zwrotowi lub dowodu jego odesłania na adres Sprzedawcy.
 1. Reklamacje
 1. Przedmiotem sprzedaży są Produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady.
 2. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi.
 3. Jeżeli Produkt ma wady, Kupującemu przysługuje: żądanie wymiany na wolny od wad albo usunięcia wady lub obniżenia ceny; w przypadku wady istotnej prawo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt na nowy pozbawiony wad lub go naprawi.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i z zachowaniem tego terminu poinformuje Kupującego o sposobie jej załatwienia.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą emailową Kupujący otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego Produktu do Sklepu, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób proponowany przez Sklep.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Produkt zostanie odesłany Kupującemu wraz z informacją o niezasadności reklamacji

VII. Polityka ochrony prywatności serwisu www.19rivers.com

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, jest Sprzedawca.
 2. Poprzez rejestrację użytkownika Sklepu w celu dokonania zakupu jego dane osobowe zostają umieszczone w bazie Sklepu. Dane te mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celu przyjęcia zamówienia, potwierdzenia zamówienia i realizacji zawartej umowy.
 3. W celu dokonania zakupu bez rejestracji Kupujący zobowiązany jest wypełnić formularz zamówienia, a podane tam dane jednorazowo są przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celu przyjęcia zamówienia, potwierdzenia zamówienia i realizacji zawartej umowy.
 4. Strona internetowa, pod którą dostępna jest sklep internetowy Sprzedawcy, proces logowania się użytkownika Sklepu, także dokonywania zakupów, zabezpieczona jest poprzez stosowanie certyfikatów SSL. Użytkownik Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od daty opublikowania go na stronie www.19rivers.com
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od następnego dnia od dnia daty jego ogłoszenia. Wszystkie zamówienia na Produkty złożone do tej daty realizowane są wg. regulaminu sprzed zmian.
 3. Nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.
 4. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów powszechnie obowiązujących.

FAQ

Chciałbym zmienić formę płatności na tradycyjny przelew – czy mogę?

Jak najbardziej. Jeśli masz problemy z którąś z szybkich metod płatności i wolisz zapłacić przelewem bankowym, możesz tak zrobić. Wykonaj po prostu przelew na nasze konto, a ja odnotuję Twoją wpłatę i zrealizuję zamówienie.

Czy mogę odebrać zamówienie osobiście?Tak. Jesteśmy w pracowni 19 Rzek w każdy wtorek od 12:00 do 19:00. Warto jednak wcześniej do nas napisać (nineteenrivers@gmail.com) lub zadzwonić (783 081 091)

Czy mogę anulować zamówienie?

Oczywiście. Tak długo jak nie otrzymam zapłaty za zamówienie, nie zostanie ono wysłane. Jeśli natomiast już je opłaciłeś, to napisz maila lub zadzwoń do nas jak najszybciej. Brak informacji o anulowaniu zamówienia spowoduje, że trafi ono do Ciebie prawdopodobnie w ciągu 3 dni po opłaceniu przesyłki.

Czy dostanę zniżkę przy większym zamówieniu?

Jeżeli chcesz otrzymać zniżkę przy większym zamówieniu napisz do nas nineteenrivers@gmail.com

Na jaki numer konta zrobić przelew?

Fundacja “19 Rzek”, mBank 22 1140 2004 0000 3302 8218 6012

Dostawa i zwroty

Jaki jest czas oczekiwania na przesyłkę?

Przy płatności elektronicznej zamówienie jest opłacone natychmiastowo i wysyłane w ciągu dwóch dni roboczych. W przypadku płatności przelewem bankowym, czekam na zaksięgowanie wpłaty przez nasz bank – przeważnie jest to jeden dzień roboczy.

Jaki jest mój nr przesyłki?

Na maila podanego przy zamówieniu, powinien zostać wysłany mail z potwierdzeniem zrealizowania zamówienia. Tam znajduje się numer przesyłki. Jeśli go brakuje, napisz do nas, wyślemy go ponownie.

Gdzie znajduje się moja przesyłka?

Paczka powinna trafić do Ciebie standardowo w przeciągu 48h od momentu wysłania w przypadku zamówień na terenie Polski. Jeśli nadal jej nie ma, sprawdź co się z nią dzieje, wpisując numer przesyłki w wyszukiwarce: https://inpost.pl/sledzenie-przesylek lub skontaktuj się z nami pod adresem nineteenrivers@gmail.com

Zamówienia zagraniczne realizowane są w terminach zależnych od kraju dostawy.